SZKOŁA POLICEALNA Nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy.


ZAWÓD ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
Technik administracji
  interpretowania i stosowania przepisów prawa,
  funkcjonowania administracji publicznej,
  stosowania różnych metod analizy ekonomicznej i finansowo - księgowej,
  przygotowywania projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów i aktów prawnych,
  organizowania pracy własnej i w zespołach,
  samodzielnego podejmowania decyzji,
  kompetentnego przyjmowania interesantów,
  prowadzenia korespondencji, redagowania tekstów i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe),
  prawidłowego przyjmowania, segregowania i klasyfikowania informacji,
  wykorzystywania i obsługiwania nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej,
  i wiele innych.
Po zdaniu egzaminu otrzymasz Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe oraz Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w dwóch językach. Dokument ten ma na celu:
  dostarczenie pełnych informacji na temat umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu,
  ułatwienie posiadaczowi dyplomu poruszania się po europejskim rynku pracy,
  umożliwienie pracodawcy zrozumienie znaczenia dyplomu,
  przedstawienie zawodów, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu.
Suplement możesz wykorzystać poszukując pracy w kraju i za granicą oraz kontynuując naukę za granicą.
Typowe miejsca pracy dla technika administracji:
  urzędy administracji państwowej i samorządowej, kancelarie, sekretariaty podmiotów gospodarczych, organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, agencje celne.

Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire